บทที่1 Introduction

posted on 18 Aug 2008 05:08 by 490702464037

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ (Introduction)อะไรคือระบบปฏิบัติการ

 1. ฮาร์ดแวร์ เช่น ซีพียู หน่วยความจำ อุปกรณ์ รับส่งข้อมูล
 2. ระบบปฏิบัติการ เช่น DOS, UNIX, Windows 2000, Windows NT
 3. โปรแกรมประยุกต์ เช่น Compilers, Database System, Video Games, Business Programs
 4. ผู้ใช้ เช่น บุคลากร เครื่องจักร คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ

แสดงภาพรวมขององค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์

ระบบกลุ่มอย่างง่าย (Simple Batch Systems)

                คอมพิวเตอร์ยุดแรกๆ มีขนาดใหญ่ทำการรับจากคอนโทรล อุปกรณ์นำเข้าหรืออินพุต เป็นพวกการ์ดรีดเดอร์ และเทปไดร์ อุปกรณ์แสดงผลหรืเอาต์พุต เป็นพวกไลน์พรินเตอร์ เทปไดรฟ์ และบัตรเจาะรู

แสดงชั้นของหน่วยความจำของระบบกลุ่มอย่างง่าย

ระบบกลุ่มหลายโปรแกรม (Multiprogrammed Batched Systems)

ระบบปฏิบัติการจะเก็บงานหลายๆ งานไว้ในหน่วยความจำการทำงานของ I/O ในระบบแบบมัลติโปรแกรม ระบบปฏิบัติการจะสวิตซ์ไปทำงานอีกงานเมื่องานที่ 2 ต้องรอซีพียู ก็จะสวิตซ์ไปทำงานอีกงาน เมื่องานที่ 2 ต้องรอซีพียู จะสวิตซ์ไปอีกงาน อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนวนมาถึงคิวของงานแรก ซีพียูก็จะไม่มีทางว่าง

ระบบแบ่งส่วนเวลา (Time Sharing Systems)

ข้อดีของระบบแบ่งส่วนเวลา

                ทำให้ผู้ใช้หลายคนแบ่งกันใช้คอมพิวเตอร์ได้ในเวลาเดียวกัน แต่ละกิจกรรมหรือคำสั่งในระบบแบ่งเวลาใช้เวลาเพียงนิดเดียว ผู้ใช้แต่ละคนจำเป็นต้องใช้ซีพียูไทม์ เพียงเล็กน้อยระบบจะสลับจากคนหนึ่งไปยังคนถัดไปอย่างรวดเร็ว

ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer System)

                ระบบปฏิบัติการของพีซีก็เป็นมัลติยูสเซอร์หรือไม่ก็มัลติทาสกิ้ง วัตถุประสงค์ของระบบปฏิบัติการของพีซี คือทำให้ผู้ใช้ได้รับการตอบสนองและมีความสะดวกมากที่สุด ระบบที่รันบนพีซี เช่น Microsoft Windows, Apple Macintosh

ระบบคู่ขนาน (Parallel Systems)

                ระบบคู่ขนาน คือ ระบบมัลติโปรเซสเซอร์ ที่มีซีพียูมากกว่า 1 ตัว ในการติดต่อสื่อสาร และเป็น Tightly coupled system คือ โปรเซสเซอร์มีการแชร์เมโมรีและคล็อก การติดต่อสื่อสารจะผ่านทางแชร์เมโมรี

ข้อดีของ Parallel system คือ

 1. เพิ่ม Throughput
 2. ประหยัด
 3. เพิ่มความน่าเชื่อถือ
ระบบกระจายอำนาจ (Distributed Systems)

                เป็นการแจกจ่ายงานให้กับโปรเซสเซอร์ที่มีอยู่ เรียก Distributed system อีกเรียกว่า Loosely coupled system คือโปรเซสเซอร์แต่ละตัวจะมีหน่วยความจำเป็นของตัวเอง การสื่อสารระหว่างโปรเซสเซอร์ก็ทำได้หลายวิธี

                ข้อดีของ Distributed system คือ

 1. Resource sharing
 2. Computation speedup
 3. Reliability
 4. Communication
ระบบโต้ตอบฉับพลัน (Real time System)

                ระบบ Real time system มี 2 ระบบดังนี้

 1. Hard real time system (ทำงานได้เสร็จตรงตามเวลา)
 2. Soft real time system (ขาด Deadine)

edit @ 18 Aug 2008 07:59:13 by

edit @ 18 Aug 2008 07:59:55 by

edit @ 18 Aug 2008 08:00:20 by

edit @ 18 Aug 2008 08:00:40 by

edit @ 18 Aug 2008 08:01:03 by

edit @ 18 Aug 2008 08:01:29 by

edit @ 18 Aug 2008 08:01:54 by

edit @ 18 Aug 2008 08:02:20 by

edit @ 18 Aug 2008 08:02:39 by

edit @ 18 Aug 2008 08:09:46 by

edit @ 18 Aug 2008 08:10:17 by

Comment

Comment:

Tweet

edit บ่อยไปนะงับ คิคิ

#2 By eiei (202.44.40.182) on 2011-06-21 14:59

confused smile thank krub

#1 By ิิb (110.164.213.146) on 2010-04-23 09:08