บทที่8 Virtual Memory

posted on 18 Aug 2008 05:08 by 490702464037

edit @ 18 Aug 2008 05:25:36 by

Comment

Comment:

Tweet

thx

#16 By (110.77.225.161|110.77.225.161) on 2014-02-16 14:19

thankkkkkkkk u

#15 By os (118.173.211.197) on 2013-10-09 16:38

thank you

#14 By phisan (49.49.225.135) on 2013-09-17 21:31

Test

#13 By Nut (103.7.57.18|125.25.7.186) on 2013-05-09 00:41

Thank

#12 By m (103.7.57.18|158.108.168.143) on 2013-03-13 21:13

ขอบใจมาก

#11 By RR (103.7.57.18|110.171.40.60) on 2012-10-09 08:50

  ยังไม่เข้าใจ

#10 By lukhuak (103.7.57.18|203.158.109.37) on 2012-07-25 11:28

embarrassed embarrassed

#9 By ววว (103.7.57.18|124.120.41.24) on 2012-05-19 01:19

Thxu

#8 By Thanat (124.247.231.133) on 2011-02-26 21:09

ok

#7 By big (124.121.204.54) on 2010-12-13 23:57

fgggg

#6 By fddf (203.158.244.200) on 2010-12-13 18:20

embarrassed

#5 By Pbin on 2009-07-30 22:44

Hot!

#4 By Pbin on 2009-07-30 22:41

confused smile angry smile

#3 By (58.147.101.195) on 2009-03-26 13:50

#2 By มาริสา (124.157.177.126) on 2009-02-27 08:38

ff

#1 By fff (58.147.101.195) on 2008-10-14 10:23